• Tag results for Itel

ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಟೆಲ್ ಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೌರವ

ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿವನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಐಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರಾಟಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ

published on : 19th February 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ