social_icon
  • Tag results for Juliet 2

ಜೂಲಿಯಟ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್

ಬ್ರಿಂದಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ಜೂಲಿಯಟ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಬಿ ಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

published on : 15th February 2023

ಜೂಲಿಯೆಟ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್

ಬ್ರಿಂದಾ ಆಚಾರ್ಯಾ ಅಭಿನಯದ ಜೂಲಿಯೆಟ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಬಿ ಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

published on : 28th January 2023

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

rasi-2 rasi-12 rasi-5 rasi-1
rasi-4 rasi-10 rasi-3 rasi-7
rasi-8 rasi-5 rasi-11 rasi-9