• Tag results for Kamalakanta Nayak

ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್: 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 213 ಕಿ.ಮೀ; ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಕಮಲಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ

ಈ ಹಿಂದೆ ವೀಲ್ ಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ದೂರ 182 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿತ್ತು.

published on : 17th January 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ