• Tag results for Karnataka Industrial Area Development Amendment bill

ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆ, ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಗೀಕಾರ: ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ...

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ 2013 ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

published on : 22nd March 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ