• Tag results for Lockheed Martin

ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಜೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಸೇನೆಗೆ ಏನು ಲಾಭ?

ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ.

published on : 24th March 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ