• Tag results for Mario Draghi

ಇಟಲಿ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರಿಯೋ ದ್ರಾಘಿ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮಾರಿಯೋ ದ್ರಾಘಿ ಇಟಲಿಯ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

published on : 14th February 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ