• Tag results for Ministry Of Civil Aviation

ಉಡಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 186 ಕ್ಕೇರಿಕೆ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ ಉಡಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12 ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆ.

published on : 19th July 2019