• Tag results for NASA Artemis programme

ನಾಸಾದ ಹೊಸ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರತೀಯ-ಅಮೇರಿಕನ್ ಯುಎಸ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿರುವ ರಾಜಾ ಜಾನ್ ವರ್ಪುತೂರ್ ಚಾರಿ 11 ನೂತನ ನಾಸಾ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ 

published on : 11th January 2020