• Tag results for Nigerian Army officers

ನೈಜೀರಿಯಾದ 6 ಮಂದಿ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ 

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹೆಚ್ಎಎಲ್) ನೈಜೀರಿಯಾದ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.

published on : 11th April 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ