• Tag results for Nihit

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೀವು ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಬಹುದು!

ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ‘ನಿಹಿತ್’ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯಂತ್ರದೊಡನೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ.

published on : 2nd February 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ