• Tag results for Nimmi

ನಿಮ್ಮಿ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್

ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಭಿನಯದ ನಿಮ್ಮಿ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂಜೆ ಅರ್ಜುನ್ ನಿರ್ದೇಸಿಶಿದ್ದಾರೆ.

published on : 2nd June 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ