• Tag results for PNG

ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆ: ಸಿಎನ್ ಜಿ, ಪಿಎನ್ ಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ!

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಗಳ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಎನ್ ಜಿ, ಪಿಎನ್ ಜಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. 

published on : 2nd October 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ