• Tag results for RBI employees

ಆರ್ ಬಿಐ ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಕರಲ್ಲ!

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಕರಲ್ಲ ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

published on : 15th April 2019