social_icon
  • Tag results for R Madhavan

ದೋಖಾ: ರೌಂಡ್ ಡಿ ಕಾರ್ನರ್ ಟ್ರೈಲರ್

ನಟ ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಾಲಿ ಅಭಿನಯದ ದೋಖಾ: ರೌಂಡ್ ಡಿ ಕಾರ್ನರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಕಿ ಗುಲಾಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

published on : 10th September 2022

ದೋಖಾ: ರೌಂಡ್ ಡಿ ಕಾರ್ನರ್ ಟೀಸರ್

ನಟ ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಾಲಿ ಅಭಿನಯದ ದೋಖಾ: ರೌಂಡ್ ಡಿ ಕಾರ್ನರ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಕಿ ಗುಲಾಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

published on : 17th August 2022

ರಾಕೆಟ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್

ನಟ ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ರಾಕೆಟ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 

published on : 4th April 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

rasi-2 rasi-12 rasi-5 rasi-1
rasi-4 rasi-10 rasi-3 rasi-7
rasi-8 rasi-5 rasi-11 rasi-9