• Tag results for Rocketry

ಮಾಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಕೆಟ್ರಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್  

ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ರಾಕೆಟ್ರಿ: ದಿ ನಂಬಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

published on : 27th June 2022

ರಾಕೆಟ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್

ನಟ ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ರಾಕೆಟ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 

published on : 4th April 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ