• Tag results for Ron town

ಕಲಾಪ್ರಿಯರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ಬಳಿ ಇರುವ 'ಕಲಾಕಾಶಿ'; ಕಲೆ, ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ಇವರ ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹ ನೋಡಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು. 5ನೇ ಶತಮಾನದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯತನಕದ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಪೈಸೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 10 ಸಾವಿರದ ನೋಟುಗಳಿವೆ.

published on : 5th December 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ