• Tag results for Siddaramostsava day

ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವದ ದಿನ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ!

ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವದ ದಿನ (ಆ.03) ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರ್ ಟಿಐ ಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

published on : 20th August 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ