• Tag results for Solid Fuel Ducted Ramjet

ಘನ ಇಂಧನ ಡಕ್ಟೆಡ್ ರಾಮ್‌ಜೆಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ: ಡಿಆರ್ ಡಿಒ

ಘನ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡಕ್ಟೆಡ್ ರಾಮ್‌ಜೆಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಆರ್ ಡಿಒ) ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

published on : 8th April 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ