• Tag results for Svamitwa Scheme

ರಾಜ್ಯದ 1.5 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಷೆಯ ಹೊರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ!

ಗ್ರಾಮ, ಪಟ್ಟಣಗಳು ತಮ್ಮ ಗಡಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಕ್ಷೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಸಮಯದ್ದಾಗಿದೆ.

published on : 10th May 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ