• Tag results for Tomato Pulao

ಟೊಮೆಟೊ ಪುಲಾವ್

ಟೊಮಾಟೊ ಪುಲಾವ್ ಗ ರಾಯತಾ ತಯಾರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಲಾವ್ ಗೆ ...

published on : 27th April 2019