• Tag results for Union tourism ministry

ಐಎಎಸ್ ಗೆ ಮರಳಿದ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶಾ ಫೈಸಲ್ ನೇಮಕ

ಐಎಎಸ್ ತೊರೆದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಶಾ ಫೈಸಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಐಎಎಸ್ ಗೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರಳಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ...

published on : 13th August 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ