• Tag results for Young people

ನಡುಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ: ಸದೃಢರೂ ಹೊರತಲ್ಲ ಏಕೆ? (ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ)

ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ಇಂದು ಬದುಕು ಹಿಂದಿನಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢನಾದ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

published on : 4th September 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ