• Tag results for Yuan Wang 5

ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಚೀನಾ ಹಡಗು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಲಂಕಾ ಅನುಮತಿ! 

ಭಾರತದ ವಿರೋಧ, ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಶ್ರೀಲಂಕ ಚೀನಾದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಡಗು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. 

published on : 13th August 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ