• Tag results for Zero Carbon certification

ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಸೈಕಲ್‌ ಪ್ಯೂರ್‌ ಅಗರ್ ಬತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ, ಏಕೈಕ ʻಶೂನ್ಯ ಕಾರ್ಬನ್‌ʼ ಕಂಪೆನಿ ಪಟ್ಟ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಸೈಕಲ್‌ ಪ್ಯೂರ್‌ ಅಗರ್ ಬತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗತಿಗ ಮಟ್ಟದ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಗೃಹ ಆರಾಧನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ, ಏಕೈಕ ʻಶೂನ್ಯ ಕಾರ್ಬನ್‌ʼ (ಜೀರೋ ಕಾರ್ಬನ್)‌ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.

published on : 7th June 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ