• Tag results for Zombie Chicken

ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ವಿಲ..ವಿಲ...: ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಹೊಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು!

ತಾವು ತಿನ್ನಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ವಿಲ... ವಿಲ.. ಒದ್ದಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಗ್ರಾಹಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಡ...

published on : 30th July 2019