• Tag results for banking services

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು 'ಮಾಯಾ' ರೋಬೋಟ್ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಮಾಯಾ' ಎಂಬ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ.

published on : 30th January 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ