• Tag results for central schools

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸದರ ಕೋಟಾ ರದ್ದು? ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚರ್ಚೆ

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಸಂಸದರ ಕೋಟಾ) 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಸಂಸದರ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ...

published on : 21st March 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ