• Tag results for first half of 2022

ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ನಿಜ, ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ!

ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶೇ.1 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 

published on : 9th August 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ