• Tag results for leptin

ಸ್ಥೂಲಕಾಯ: ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರಣ; ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ? (ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ)

ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಐದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಕಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಕಾಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಅತಿ ತೂಕದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

published on : 12th March 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ