• Tag results for political Equations

ಸಂಕೀರ್ಣ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ -ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಬೇಕು ಪ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀಡರ್ಸ್!

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಎಎಪಿಗೆ ಮೊದಲ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ಯಾನ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕರು.

published on : 2nd May 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ