• Tag results for second lottery

2 ನೇ ಹಂತದ ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಅಮೆರಿಕ 

ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಎರಡನೇ ಲಾಟರಿಯ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್1 ಬಿ ವೀಸಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 

published on : 30th July 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ