social_icon
  • Tag results for southern Indian culture

ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿ, 'ದೇವದಾಸಿ' ಪದ್ಧತಿ!

ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪದ್ಧತಿ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ದೇವದಾಸಿಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅನೇಕರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

published on : 24th January 2023

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

rasi-2 rasi-12 rasi-5 rasi-1
rasi-4 rasi-10 rasi-3 rasi-7
rasi-8 rasi-5 rasi-11 rasi-9