• Tag results for wind farm projects

ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೃಹತ್ ಪವನಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ

ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಚೀನಾಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಭಾರತ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು. 

published on : 30th March 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ