Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಖ್ಯಾತ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಜ್ದಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದವು.
Advertisement
Advertisement