Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
Advertisement
Advertisement