Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಇತಿಹಾದ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು A380 ಏರ್ ಬಸ್ ನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಆಡಂ ನ ವಿಡಿಯೋ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Advertisement
Advertisement