Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಖಾರದ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ನ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Advertisement
Advertisement