Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
Advertisement
Advertisement