Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಟೋನಿ ಕೊಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಬೈರ್ನೆ ಅಭಿನಯದ ಆರಿ ಆಸ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
Advertisement
Advertisement