Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಂದರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಐಲೈನರ್ ಬಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Advertisement
Advertisement