Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಚಮತ್ಕಾರಾಸನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದೇಹ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎದೆ, ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಸದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ.
Advertisement
Advertisement