Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಈ ಆಸನವು ನೇಗಿಲ ಆಕಾರ ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಹಲಾಸನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
Advertisement
Advertisement