Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಸಂಧಿವಾತ (ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್) ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Advertisement
Advertisement