Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಭಾರತೀಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಹೊಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ತಿಂದು ಆನಂದಸಿ.
Advertisement
Advertisement