Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು.
Advertisement
Advertisement