Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಚೇಳು ಕುಟುಕಿದರೆ ವಿಷ ಮೈಗೆ ಏರಪಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಜಾತಿ ಚೇಳುಗಳ ವಿಷ ತೀವ್ರತರವಾದ ಸಂಧಿವಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
Advertisement
Advertisement