Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಆರ್ವಾ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಅಭಿನಯದ ಸುರ್ ಸುರ್ ಬತ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಲ್ ಎಂಬುವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Advertisement
Advertisement