Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Advertisement
Advertisement