Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಅಜಾತ ಶತ್ರು, ದಿಟ್ಟ ನೇರ ನುಡಿ, ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಯದ ಭಾಷಣದ ತುಣುಕುಗಳು.
Advertisement
Advertisement