Man kills parents

Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com